Akhuş Ağacı

Nemli topraklarda yetişir. Kayıngillerden olup, meyveleri küçük bir ağaçtır. İlaç için ilkbaharda yaprakları toplanır ve kurutulur. Bu bitkinin meyveleri kullanılır.

Devam

Aylandız

Aylandız büyük ve küçük yapraklı olanı vardır. En iyisi büyük yapraklısıdır. Yaprakları ve çiçekleri kullanılır. Bir karış kadar dalları olan bir

Devam